Astra Security, s.r.o. poskytuje služby významným miestnym i medzinárodným klientom v nasledujúcich zemiach strednej a východnej Európy (CEE).

Oblasti

 • Bosna a Hercegovina
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Chorvátsko
 • Maďarsko
 • Nemecko
 • Poľsko
 • Rakúsko
 • Rumunsko
 • Srbsko
 • Slovenská republika
 • Slovinsko
 • Ukrajina

Vybrané referencie

 • American Express
 • AXA
 • Bloomberg
 • Cisco Systems
 • Dell
 • e-Bay
 • Ernst & Young
 • HP
 • Intel
 • MasterCard
 • Microsoft
 • MultiServ
 • Oracle
 • Primalex
 • State Street Bank
 • Symantec
 • U.S. Steel