Astra Security, s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti požiarnych a bezpečnostných systémov – Fire & Security Systems, pričom ťažiskom činnosti sú plynové stabilné hasiace zariadenia a servisné služby bezpečnostných systémov pre globálnych klientov.

Vybrané produkty

Plynové stabilné hasiace zariadenia

Novec 1230, FM-200, IG-01, IG-100, IG-55, IG-541

Bezpečnostné riešenia Lenel

Lenel OnGuard