O spoločnosti

Astra Security, s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti požiarnych a bezpečnostných systémov – Fire & Security Systems, pričom ťažiskom činnosti sú plynové stabilné hasiace zariadenia a servisné služby bezpečnostných systémov pre globálnych klientov.

Vybrané produkty

Plynové stabilné hasiace zariadenia (SHZ)

Plynové stabilné hasiace zariadenia (SHZ) - Kidde

 • Hasivo Novec 1230 (FK-5-1-12)
 • Hasivo FM-200 (HFC 227ea)
 • Hasivo Argonite (IG-557)
 • Hasivo CO2
-
Hasiace ústredne

Hasiace ústredne - Kentec

 • Sigma XT
 • Sigma XT+
 • Syncro XT
-
Skorá detekcia požiaru

Skorá detekcia požiaru (ASD) - Kidde

 • Nasávací hlásič Senator 25
 • Nasávací hlásič Senator 100
 • Nasávací hlásič Senator 200
-
Lineárna teplotná detekcia

Lineárna teplotná detekcia (LHD) - Kidde

 • Analógový systém Alarmline
 • Digitálny systém Alarmline
-
Elektrická požiarna signalizácia

Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

 • Neadresné systémy EPS
 • Adresovateľné systémy EPS
 • Hlásiče požiaru Hochiki
 • Hlásiče požiaru Apollo
-
Systémy Security

Systémy Security

 • Bezpečnostné systémy (EZS)
 • Systémy kontroly prístupu (ACS)
 • Kamerové systémy (CCTV)

Služby

 • Projekcia
 • Zákázková výroba
 • Distribúcia zbožia
 • Inštalácie
 • Revízie
 • Údržba
 • Servis
 • Preskúšanie celistvosti chráneného priestoru SHZ podľa STN EN 15004 (Door Fan Test)